Search This Blog

Tuesday, June 14, 2011

विखुरलेले शब्द.


मनाचिंब भिजवण्या
पावसाची खरी सुरवात असते
पावसला नसली तरी
प्रेमाला एक अशी भाष्या असते .
--*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-
*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--

भिजलेल्या मनातूनच
शब्दांना खरे अंकुर फुटतात .
कधी दुखाचे तर कधी आनंदी
नउलगडणारे उमाळे दाटतात.
--*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--
अंकुर फुटतील का हृदयात
दबलेल्या माझ्या शब्दांना
शब्द सादरकरण्या आता
बरसावे लागेल डोळ्यांना.
--*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--
कोरड्या भावनामाझ्या
पाचोळ्याप्रमाणे विखुरल्या
आवर कशी घालू मी
वावटळ्याप्रमाणे त्या पसरल्या
--*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--
सुक्या भावनांच्या माझ्या
तारा अश्या तु छेडू नको
चडतोय तु रचलेले दुखाचे पहाड
मधेच मला अशी तु ओढू नको.
--*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--
अखेरचे ते शब्द तुझे कानी माझ्या
असेच आता विरून गेले.
आठवणीचे पाणी मनामध्ये
कधीच आता जिरून गेले.
--*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--
आठवणीचे डोळ्यातील अश्रू माझे
पुसण्याचा मला मोठा ताप आहे.
जिरणार्या त्या अश्रुना मात्र
आठवणीत झुर्ण्याचा शाप आहे.
----- गजानन माने

No comments:

Post a Comment