Search This Blog

Thursday, April 28, 2011

वार्याची झुळूक
येणारी वार्याची प्रत्येक झुळूक मी
तुझ्यासाठीच वाहिली होती.
भविष्याची अनेक सुंदर स्वप्ने मी
तुझ्या वचनाने पहिली होती.


No comments:

Post a Comment