Search This Blog

Thursday, March 10, 2011

वादळ

सहानभूती नकोच होती खरेखुरे प्रेम हवे होते
ते तर मिळाले नाहीच पदरी फक्त निराश्याच आली
वाट्याला आलेले वादळ मात्र माझ्यासाठी नवे होते.
.............................................गजानन

No comments:

Post a Comment