Search This Blog

Thursday, March 10, 2011

ओल्या जखमा

मनात साठलेल्या जखमा मी तुझ्यासमोर केल्या खुल्या
फुंकर घालण्याऐवजी तु परत त्यांना केल्यास ओल्या
ओल्या झालेल्या जखमांना असेच आता मी सांधतो आहे.
कटू आठवणीची मलम पट्टी मी त्यावर आता बांधतो आहे.
..............................................गजानन,

No comments:

Post a Comment