Search This Blog

Tuesday, January 10, 2012

आयुष्याच्या सरत शेवटी ....!!!


शोध संपला अता इवल्याशा मनाचा

सापडले त्याने समाधान झालेच नाही.

असवे त्या डोळ्यातील सुकली तरी आता

मनाला शेवटापर्यंत शांत बसवलेच नाही.

खूप काही कमावले तसे काही गमावले.

मन कुटे अन कधी समाधान पावलेच नाही.

मन हि जसे मोकळे तसे हातही मोकळेच

आत्म्याला कुटे विसावावे असे वाटलेच नाही.

परत त्याचा खाईत पडतोय मी आता

परत पदरी निराश्या आणि फक्त निराश्याच.

@गजानन माने.

No comments:

Post a Comment