Search This Blog

Tuesday, July 5, 2011

जगण्याचे रणांगण २


जीवनात प्रत्येक वळनावर कोणी साथसंगत करीलच का हें सांगता येत नाही. पण जर प्रबळ शब्दच आपल्या सोबत असतील तर जीवनातील कोणतेही संकट परतवता येते आणि त्यामधून सहीसलामत तारून जाता येते हेच मी आजपर्यंतच्या जीवन प्रवाहात शिकलो तेच हें शब्दांचे प्रबळ शब्दसमर्थ रणांगण . पण या रणांगणात अनेकान अनेक प्रकारे दिन होउन शेवटी जगण्याची धडपड करावी लागतेच त्याचेच हे सचित्र वर्णन

No comments:

Post a Comment