Search This Blog

Friday, March 25, 2011

चोकर्सच

गरज असताना मोक्याच्या क्षणी
आफ्रीकन बुडबुडे हवेत विरलेत
चोकर्स असलेले आफ्रीकन
परत एकदा चोकर्सच ठरलेत.
क्रमवारीत शेवटी असणाऱ्या संघाने
अव्वल संघाला पाणी पाजले आहे.
कप उंचावण्याचे स्वप्न त्यांचे
शेवटच्या क्षणी विजले आहे.
बेभरवशी खेळामध्ये अशीच
आकडे मोड चुकते आहे.
काही म्हणा पण ............!
दिग्विजय होण्यास भारताला माप आता झुकते आहे.
.....................................गजानन

No comments:

Post a Comment