Search This Blog

Thursday, September 20, 2012

तुझी आणि माझी मैत्री


तुझी आणि माझी मैत्री अशी अतूट असावी 
जिथे कोणत्याच मतभेदास जागा नसावी .
तु दुखात असताना  अश्रू माझ्या डोळ्यात यावे 
माझ्या आनंदाचे हास्य तुझ्या गालावर उमटावे....!!!
@ गजानन माने

No comments:

Post a Comment