Search This Blog

Sunday, August 18, 2013

तहानलेला चकोर ...!!
गालावरची गोल खळी अन
ओंठावरची गुलाबी चंद्रकोर
पाहून सगळे रूपडे तुझे ते
जागा होतो मनात तहानलेला चकोर
                                @ गजानन माने .