Search This Blog

Saturday, September 28, 2013

परतून देशील का ती नजर प्रेमात परत पडायला .


ओशाळल्या नजरेला 
परत प्रेमाची आस नको 
तुटलेल्या त्या मनाला 
 परत प्रेमाचा भास नको 
वास तर येतो फुलांचा 
पायदळी तुडवता 
चुरगळलेल्या त्या फुलांना 
परत कसलीच आस  नको 
नाहीच आठवण काढली कुणी तरी
मनातून  दुखाचा ठाहो नको 
सगळ काही संपले तरी 
इतरांना संपवण्याची भाषा नको 
परत परत प्रेमात पडण्याची 
मनाला त्या आता नशा   नको 
@ गजानन माने .  २१. ०९. २०१३


Sunday, September 15, 2013

आठवणीत विरलेली एक सायंकाळ.

बरसणारा वेडा  पाऊस ,चिंब भरून येणारे डोळे 
आता सगळे काही शांत शांत होते . 
कारण तू तेथे सावरायला नव्हतीस ना म्हणून. . !  
 तेंव्हा तुझ्या आसण्याने रडण्याला देखील अर्थ होता,
हल्ली तर आठवणींचा गुंता आणखीनच वाढतोय 
अन असंवे पाण्यासारखी वहातात .
 गालावरील ते थेंब तसेच नकळत विरून देखील जातात. . . . . !!
सगळे काही तुझ्या जाण्याने हिरावून नेले आहे. 
सगळ सगळ ते दुरावल आता माझ्या पासून . . 
फक्त माझ्यासाठी  माझ्याकडे  माझे दुख मागे ठेवून . . . 
@ गजानन माने .  १५. ०९. २०१३